SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 253-256    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01034
Midede Dev Hiperplastik Polip
Fazilet Uğur DUMAN1, Semin AYHAN1, Aydın İŞİSAĞ1, İsmail YAMAN2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, MANİSA, TÜRYİYE
2S.B. Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, MANİSA, TÜRKİYE

1Department of Pathology, Celal Bayar University, Faculty of Medicine, MANİSA, TURKEY
2Department of General Surgery, M.H. Merkez Efendi State Hospital, MANİSA, TURKEY

KEY WORDS : Mide neoplazmları, Hiperplastik polip

Mide poliplerinin yaklaşık %75'ini oluşturan hiperplastik polipler, genellikle 1 cm'den küçük, tek, sesil polipler olup antrumda lokalizedirler. Genellikle klinik bulgu vermezler. Sunulan 77 yaşındaki erkek hasta halsizlik yakınması ile başvurmuştur. Saptanan hipokrom mikrositer aneminin etiyolojisini araştırmaya yönelik olarak yapılan üst GİS endoskopisinde, 6 cm çapında, papillomatöz, malign görünümlü kitle saptanmıştır. 2 cm çapından büyük mide poliplerinde malignite gelişme riski fazla olduğundan kitleden çok sayıda örnekleme yapılmıştır. Histopatolojik inceleme sonucunda displazi saptanmamış ve lezyon, dev hiperplastik polip tanısı almıştır. Olgu, polip çapının çok büyük olması ve bu tür lezyonlarda displazi araştırmasının önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]