SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 087-090    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01053
Granülomatöz Reaksiyonun Eşlik Ettiği Çocukluk Çağı İntrakraniyal Germinomu
Gülen GÜLNİFLİOĞLU1, Mehtat ÜNLÜ1, Nurullah YÜCEER2, Erdener ÖZER1
1Departments of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Departments of Neurosurgery, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Beyin, Germ hücreli neoplazmlar, Germinom, Granülom, Korpus kallosum

Ülkemizde, santral sinir sistemi tümörleri çocukluk çağında ikinci sıklıkta görülmektedir. İntrakraniyal germ hücreli tümörlerin, üçte ikisini germinomlar oluşturur. Germinomların çevresinde granülomatöz inflamasyon görülmesi, histolojik olarak tanısal karışıklığa yol açabilir. Bu makalede granülomatöz reaksiyonun eşlik etmesi durumunda, germinomlarda stereotaksik ya da intraoperatif tanı zorluğu ortaya çıkabileceğini vurgulamak amacı ile, 12 yaşında bir kız hastada tanısı konan korpus kallosum yerleşimli bir germinom olgusu sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]