SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 2, Page(s) 068-073    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Kafa ve yüz kemiklerinin fibroosseöz lezyonları
Ulviye YALÇINKAYA1, Başak DOĞANAVŞARGİL2, Murat SEZAK2, Fikri ÖZTOP2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, BURSA
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
KEY WORDS : Kafa ve yüz kemikleri, fibröz displazi, ossifiye fibrom, fibroosseöz lezyonlar

Kafa ve yüz kemiklerinin fibroosseöz lezyonları genellikle yavaş gelişen, klinik olarak agresif seyir gösterebilen benign tümörlerdir. Kemiklerde deformiteye neden olabilen lokal destrüktif karakterdeki bu lezyonlarda, cerrahi olarak tam çıkarılmadıkları taktirde nüks riski yüksektir. Uzun süreli nüks lezyonlarda sarkomatöz dejenerasyonun geliştiği bildirilmektedir. Bu lezyonları sınıflandırmak, tanımak ve tedavi etmek uzun yıllar çeşitli zorluklara neden olmuştur. Maksilla ve mandibula en sık görülen yerleşim yeridir. Çocuklarda ve genç erişkinlerde sık görülürler.

Bu çalışmada 1976-2004 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda tanı almış 43 olgu ile, 2003-2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda tanı almış 12 olgu incelendi. Olguların yaş ve cins dağılımı, lezyonların yerleşim yeri, lezyonların tipi ve histopatolojik özellikleri ile nüks ve sarkomatöz dejenerasyon gösteren olgular belirtildi.

Çalışmamızın sonucunda kafa ve yüz kemiklerinin fibroosseöz lezyonlarında spesifik tanıya giderken patolojik kriterlerin yanı sıra, klinikopatolojik korelasyonun ve radyolojik görüntülerin esas alınması gerektiği literatür bulguları eşliğinde bir kez daha vurgulandı.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]