SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 049-055    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01097
Odontojen Keratokistlerin (Keratokistik Odontojen Tümör) bax, bcl-2 ve Ki-67 Ekspresyonlarının Ameloblastom ve Radiküler Kistlerle Karşılaştırılması
Merva SOLUK TEKKEŞİN1, Sevcihan MUTLU2, Vakur OLGAÇ1
1Department of umor Pathology, İstanbul University, Institute of Oncology, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Oncologic Cytology, İstanbul University, Institute of Oncology, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Bax proteini, bcl-2 genleri, Ki-67 antijeni, Odontojenik kistler, Skuamöz odontojenik tümör

Amaç: Bu çalışmanın amacı, odontojen keratokistlerin apoptotik özelliklerini ve proliferasyon potansiyellerini saptamak için bax, bcl-2 ve Ki-67 analiz sonuçlarının ameloblastom ve radiküler kistlerle karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 20 adet odontojen keratokist, 20 adet radiküler kist ve 20 adet ameloblastom olgusundan oluşturuldu. İmmunhistokimyasal olarak bax, bcl-2 ve Ki-67 çalışıldı. Hem neoplastik/non-neoplastik odontojen epitelde hem de bağ dokusu hücrelerinde pozitif boyanan hücreler değerlendirildi.

Bulgular: Ameloblastom, odontojen keratokist ve radiküler kistten daha kuvvetli bcl-2 ekspresyonu gösterdi. Odontojen keratokistin tam kat epitel hücrelerinde ve bağ dokusu hücrelerinde bcl-2 ekspresyonu radiküler kistten anlamlı derecede daha yüksekti. Radiküler kistin epitelinde bax ekspresyonu odontojen keratokist ve ameloblastomdan anlamlı ölçüde daha fazlaydı. Odontojen keratokist epiteli, ameloblastom ve radiküler kistten daha güçlü Ki-67 ekspresyonu gösterdi.

Sonuç: Odontojen epitelyal tümörlerde proliferasyon gücü ve çeşitli anti-apoptotik proteinlerin aşırı ekspresyonu bu tümörlerin klinik davranışı açısından oldukça önemlidir. Odontojen keratokistlerin yüksek oranda bcl-2 ve Ki-67 eksprese etmeleri agresif klinik davranışları ve yüksek nüks oranları ile bağdaşmaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]