SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 2, Page(s) 104-107    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Uterusun intravenöz leiomiyomatozisi: Olgu sunumu
Esin ATİK1, Süleyman ALTINTAŞ1, Bülent AKANSU1, Şahin ZETEROĞLU2, Arif GÜNGÖREN2
1Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, HATAY
2Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, HATAY
KEY WORDS : İntravenöz leiomiyomatozis, leiomiyom, uterus

İntravenöz leiomiyomatozis uterus leiomiyomlarının nadir rastlanan bir varyantıdır. Bu tümörler venöz veya lenf damarlarındaki düz kas hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Operasyon öncesi tanı genellikle konulamaz. Tanı postoperatif dönemde makroskopik ve histopatolojik bulgular sonucunda konur. Bu olguların bazılarında vena kava inferior yoluyla sağ kalbe uzanım izlenebilir. Ayrıca benign kistik akciğer metastazlarına rastlandığı da bildirilmiştir. Bu makalede 7 yıldır anormal menstrüel kanama ve pelvik ağrı şikayeti olan, 42 yaşında 3 çocuk sahibi kadın hasta sunulmaktadır. Fizik muayenede uterus sert, ağrılı ve normalden büyüktü. Myomatozis uteri ön tanısı ile hastaya total abdominal histerektomi ve tek taraflı salpingoooferektomi uygulandı. Operasyon esnasında yapılan frozen kesite intravenöz leiomiyom tanısı verildi. Bu olgu sunumunda intravenöz leiomiyomatozis, literatür bilgileri eşliğinde yeniden ele alınarak, tanı sonrası takibinin önemi vurgulanmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]