SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 270-273    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01135
B Lenfosit Belirleyicisi Cd20 Pozitif Mediastinal Rabdomyosarkom Olgusu
Gülden DİNİZ1, Ferah GENEL2, Nur YÜCEL3, Ayşen TÜREDİ2, Canan VERGİN2
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Patoloji ve Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Pediatri Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE

1Department of Pathology, Dr. Behçet Uz Children's Hospital, İZMİR, TURKEY
1Department of Dr. Behçet Uz Children's Hospital,Pediatrics, İZMİR, TURKEY
3Dr. Suat Seren Chest Diseases Hospital, Department of Pathology, İZMİR, TURKEY

KEY WORDS : Rabdomyosarkom, CD20 Antijeni, Akım sitometri, Ayırıcı tanı

Büyük mediastinal kitleyle başvuran 16 yaşındaki erkek olgu sunuldu. Olgunun hem mediastinal tru-cut hem de kemik iliği biyopsisinde malign küçük yuvarlak hücreli tümör varlığı saptandı. Mediastinal tru-cut biyopside tümör hücrelerinde CD20 ekspresyonu da gözlendi. Klinik olarak lösemi veya lenfoma varlığından kuşkulanılan hastada, rabdomyosarkom tanısı akım sitometrik inceleme ve immünohistokimyasal olarak çizgili kas belirleyicilerinin saptanmasıyla konuldu.

Rabdomyosarkomlar geleneksel olarak lenfomalardan CD20 benzeri lenfoid belirleyicilerin bulunmamasıyla ayrılır. Fakat bu olguda biz tümör hücrelerinde CD20 pozitifliği saptadık. Bu bulgular bizi, bir tümörde lenfoid fenotip varlığında her zaman rabdomyosarkom tanısını dışlamamamız gerektiği sonucuna götürdü.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]