SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 278-281    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01137
Parotis Bezinde Warthin Tümörü Zemininde Gelişen Adenokarsinoma
Hamide SAYAR1, Hüseyin ÖZTARAKÇI2, Çağdaş SAYAR3, Şule AĞIRBAŞ1
1Department of Pathology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
2Department of Ear-Nose-Throat, M.D. Süreyya Adanalı Göksun State Hospital, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
3Kahramanmaraş State Hospital, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
KEY WORDS : Adenokarsinoma, Warthin tümörü, Parotis tümörleri, Tükürük bezi neoplazileri

Warthin tümörü epitelyal ve lenfoid bileşenden oluşan ve pleomorfik adenomdan sonra en sık görülen ikinci benign tükrük bezi tümörüdür. Sunduğumuz olgu parotis bezinde Warthin tümörü zemininde adenokarsinom (NOS) gelişen 63 yaşında erkek hastadır. Parotiste önceden var olan Warthin tümöründen adenokarsinom gelişimi nadirdir ve ayırıcı tanıda Warthin tümörüne adenokarsinom metastazı önemlidir. Hastanın tüm sistemik taramaları yapıldı ve başka bir primer malign lezyon bulunmadı. Hastada bir yıllık takip sonucunda başka primer malign lezyon da saptanmadı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]