SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 235-237    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01175
Oral Fokal Müsinozis: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Merva SOLUK TEKKEŞİN1, Mustafa YILMAZ2, Vakur OLGAÇ1
1İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tümör Patolojisi Bilim Dalı, İSTANBUL, TÜRKİYE
2İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL, TÜRKİYE
1Department of Tumor Pathology, İstanbul University, Institute of Oncology, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Periodontology, İstanbul University Faculty of Dentistry, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Ağız, Müsinozlar, Patoloji

Oral fokal müsinozis, ender görülen klinikopatolojik bir antite olup, kutanöz fokal müsinozis veya kutanöz miksoid kistin mukozadaki karşılığıdır. Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Genellikle genç erişkinlerde meydana gelir. Lokalizasyon olarak en sık dişetinde, ikinci sıklıkta sert damakta görülür. 19 yaşında erkek hasta; sert damakta yerleşim gösteren, ağrısız 2 cm çapında kitle ile kliniğe başvurdu. Eksizyonel biyopsi uygulandı ve histopatolojik inceleme için bölümümüze gönderildi. Mikroskopik incelemede, düzgün sınırlı miksomatöz bir bağ dokusu içinde bipolar, fusiform ya da yıldızsı biçimde fibroblastlardan oluşan lezyon izlendi. Bu olgu sunumu ile dişeti ve palatinal bölgedeki nodüler lezyonların ayırıcı tanısında oral fokal müsinozis tanısının da klinisyenler ve patologlar tarafından akılda tutulması gerektiği vurgulanmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]