SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 069-072    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01201
Mesanede Polipoid Kitle Olarak Seminom Olgusunun Sunulması: Bir Olgu Sunumu
Afaf ALSOLAMİ1, Mohammed ALOTAİBİ2, Shouki BAZARBASHİ3, Abdulmonem ALMUTAWA4, Mohammed AKHTAR4
1Department of Pathology and Laboratory Medicine, King Khalid University Hospital, RIYADH, KINGDOM of SAUDI ARABIA
2Departments of Urology, King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, Riyadh, KINGDOM of SAUDI ARABIA
3Departments of Medical Oncology, King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, Riyadh, KINGDOM of SAUDI ARABIA
4 Departments of Pathology and Laboratory Medicine, King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, Riyadh, KINGDOM of SAUDI ARABIA
KEY WORDS : Seminom, Mesane, Germ hücreli tümör, Hematüri

Mesanede polipoid kitle olarak tanı alan seminom olgusu sunulmaktadır. Olgu, 2 aydır var olan hematüri yakınması ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografi ve sistoskopide mesane tabanında polipoid kitle saptandı. Kitleden alınan biyopside seminom tanısına ulaşıldı. Tanı, immünohistokimyasal olarak tümör hücrelerinin C-kit ve plasental alkalen fosfataz pozitif olması ile de desteklendi. Fiziksel muayene ve radyolojik görüntülemede başka bir tümör odağı saptanmadı. Palpasyon ve ultrasonografi ile her iki testis normaldi. Olgu kemoterapiye iyi yanıt verdi. Bu olgu, literatürde mesanede kitle ile kendini gösteren ilk seminom olgusu olması nedeni ile önem kazanmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]