SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 215-218    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01215
Eş Zamanlı Primer Endometrial Karsinom ve Ovaryan Kistik Teratomdan Gelişen Malign Melanom
Mine GENÇ1, Oya SİVRİKOZ2, Berhan GENÇ3, Sefa KURT4, Esin ÇELİK1
1Department of Obstetric & Gynecology, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Pathology, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of Radiology, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
4Department of Obstetric & Gynecology, Aegean Maternity and Women's Health Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Melanom, Over, Teratom, Endometrial tümörler

Overin benign kistik teratomunun malign transformasyonu oldukça nadirdir. İngiliz literatürünün gözden geçirilmesinde eş zamanlı primer endometrial karsinom ve overde kistik teratomda gelişen malign melanom olgusuna rastlanmamıştır. Burada 54 yaşında doğum yapmamış, total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo ooferektomi sonrasında primer endometrial karsinom ve ovaryan kistik teratomda gelişen malign melanom tanısı alan bir olgu sunuyoruz. Klinik muayenede over dışında melanom saptanmadı. Hasta operasyon sonrası interferon-alpha (IFN-α) 2B ve radyoterapi tedavisi aldı. Tedavi sonrası 12 ay boyunca izlenen hasta asemptomatiktir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]