SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 001-010    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01210
Torasik Malign Mezotelyoma Tanısı: Pratik Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler
Maxwell SMITH, Thomas COLBY
Mayo Clinic Arizona, Laboratory Medicine and Pathology, SCOTTSDALE, USA
KEY WORDS : Mezotelyoma, Torasik tümörler, Ayırıcı tanı, İmmünohistokimya, Patoloji

Malign mezotelyomayı değerlendirmek için yapılan plevral biyopsiler, patoloji uzmanlarının karşılaştığı en karmaşık olgulardan birisi olabilir. Malign mezotelyomalı hastalarda epidemiyoloji, klinik görünüm ve görüntüleme çalışmalarını gözden geçirdik ve ardından hem epitelioid hem de spindle morfoloji için malignitenin sitolojik özellikleri kullanarak tanıya pratik bir yaklaşım sunduk; dört ana senaryo tartıştık. Her bir senaryo için uygun immünohistokimyasal çalışmalar gözden geçirildi. Genel değerlendirmeden sonra, daha sıradışı histolojik paternler karşılaştırıldı ve sıradışı görünümler tartışıldı. Malign mezotelyomal için sınıflandırma sistemleri, elektron mikroskop kullanımı ve moleküler çalışmalar özetlendi. Malign mezotelyomal tanısına pratik yaklaşımlar makale boyunca irdelendi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]