SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 3, Page(s) 187-191    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Karışan patoloji laboratuvar örneklerinin DNA analizi ile kimliklendirilmesi
Ayşim TUĞ, Cüneyt ELMA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : DNA analizi, patoloji, formalin, parafin, adli bilimler

Formalinle fikse edilmiş, parafine gömülmüş biyopsi örnekleri DNA analizi için önemli kaynaklardır. ‹ki olguda, total tiroidektomi ameliyatında çıkarılan iki doku parçası rutin uygulamaya uygun olarak patoloji laboratuvarına gönderilmiştir. Ancak patoloji raporunda aynı hastaya ait üç parçanın sonucu verilmiştir. Laboratuvarın incelemesinde iki örneğe nodüler guatr; 3. parçaya ise papiller karsinom tanısı konulmuştur. Uygulanacak tedavi şekillerinin farklılığı nedeniyle söz konusu parçaların aynı hastaya ait olup olmadığının belirlenmesi için doku örnekleri ile hasta arasındaki genetik uyumun araştırılması istenmiştir.

Her bir olay için formaldehit içinde üç adet ve parafine gömülü üç adet olmak üzere toplam altı adet doku parçası ile iki hasta Adli Tıp Anabilim Dalı Laboratuvarına gönderilmiştir. Hastalardan alınan kan örneklerinden ve doku örneklerinden elde edilen DNA profilleri karşılaştırıldığında incelenen 16 gen bölgesi açısından tam bir uyum olduğundan örneklerin hastalara ait olduğu belirlenmiştir. Analizler üç gün içinde tamamlanmış ve sonuç raporları ilgili kliniklere gönderilmiştir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]