SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 3, Page(s) 192-195    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Primer gastrik koryokarsinom: Olgu sunumu
Kemal DENİZ, Arzu TAŞDEMİR, Tahir Ercan PATIROĞLU
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
KEY WORDS : Mide, koryokarsinom

Primer gastrik koryokarsinom nadir görülen ve yüksek dereceli malign bir tümördür. Kırk dört yaşındaki erkek hasta dış merkezde alınan endoskopik biyopsilerin histolojik incelemesi ile gastrik adenokarsinom tanısı almış ve hastanemize refere edilmiştir. Hastaya total gastrektomi ve omentektomi yapıldı. Gastrektomi spesimeninin histolojik incelemesinde gastrik koryokarsinom tanısı verildi. Postoperatif kemoterapi alan hasta, operasyondan 4 ay sonra kaybedildi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]