SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 136-140    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01233
Apendiksin Goblet Hücreli Karsinoidi: Bir Olgu Sunumu
Dudu SOLAKOĞLU KAHRAMAN, Niyazi AKIN
Numune Hastanesi, Patoloji Kliniği, KONYA, TÜRKİYE
Department of Pathology, Numune Hospital, KONYA, TURKEY
KEY WORDS : Nöroendokrin tümörler, Karsinoid, Goblet hücresi, Apendiks

Apendiksin goblet hücreli karsinoidi, adenokarsinom ve nöroendokrin tümörün histolojik özelliklerini gösteren ender görülen bir nöroendokrin tümördür. Konvansiyonel nöroendokrin tümörden daha agresif seyir gösterirler. Burada akut apendisitis semptomları ile başvuran ve mikroskopik incelemede goblet hücreli karsinoid ve akut apendisit tanısı verilen 54 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]