SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 195-200    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01264
Kondrokutanöz Brankial Artıklar veya Kartilajinöz Koristomlar: Terminoloji, Biyolojik Davranış ve Dikkat Çeken Bilateral Servikal Lezyonlar
Bal CHANDER1, Sunder Singh DOGRA2, Rashmi RAINA1, Chanderdeep SHARMA3, Renu SHARMA1
1Department of Pathology, HIMACHAL PRADESH, INDIA
2Department of ENT, HIMACHAL PRADESH, INDIA
3Department of OBG, Dr. R.P.G. Medical College, HIMACHAL PRADESH, INDIA
KEY WORDS : Kıkırdak, Koristoma, Baş boyun neoplazmları

Amaç: Bilateral servikal lezyon olarak ender sunulan kondrokutanöz brankial artıklar ya da aksesuar pinna spektrumunu irdelemek ve biyolojik davranışını tartışmak.

Gereç ve Yöntem: Beş çocukluk çağı kondrokutanöz brankial artık ya da aksesuar pinna olgusu sunulmaktadır. Dış kulak ile aksesuar tragus/kondromatöz brankial artıkların en uzun boyutlarının oranları hesaplandı.

Bulgular: Kondrokutanöz brankial artık ya da aksesuar pinnanın boyutu ve büyüme hızı, lezyonlar ile normal pinna arasındaki mesafe ile ters orantılıydı.

Sonuç: Geniş literatür taraması ve terminolojik açıdan bakıldığında, temelde histolojik olarak aynı olan lezyonların farklı terminoloji ile anılmasından kaçınılmalıdır. Kondrokutanöz brankial artıklar, aksesuar pinna/tragus ve kondroid/kartilajinöz koristomlar patogenez açısından benzer lezyonlar olduklarından koristomlar olarak isimlendirilmelidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]