SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 1, Page(s) 033-037    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Kolposkopik biyopsi yapılan 112 hastanın retrospektif incelemesi: Sitolojik bulguların histoloji ile karşılaştırılması
Özgür METE1, Ekrem YAVUZ1, Sıtkı TUZLALI1, Rıdvan İLHAN1, Yasemin ÖZLÜK1, Samet TOPUZ2, Cem İYİBOZKURT2, Altan İPLİKÇİ1
1,Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pathology, İSTANBUL
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, İSTANBUL
KEY WORDS : Pap smear, servikal biyopsi, CIN, kolposkopi

Servikal sitolojide yalancı negatiflik ve pozitiflik oranlarını belirlemek ve yine uyumsuzluk nedenlerini tartışmak amacıyla Papanicolaou smearlerin sonuçları histoloji ile kıyaslanmak istendi. Otuz altı aylık süre içinde, Papanicolaou smearlerinde atipik skuamöz hücreler, benign hücresel değişiklikler ve servikal intraepitelyal neoplazi (I, II ve III) olan, ve kolposkopik biyopsileri olan 112 hastanın tıbbi kayıtları gözden geçirildi. Uyumsuzluk gösteren tüm smear ve histoloji preparatları, uyumsuzluğu belirlemek amacıyla ayrıldı ve gözden geçirildi. Çalışma sonuçlarımıza göre, Papanicolaou smear incelemesinde yalancı negatiflik oranı %5.3 ve yalancı pozitiflik oranı %3.5 olarak saptandı. Bulgularımız daha önceki yayınlara kısmen benzerdir. Vaka sayısının göreceli olarak azlığına rağmen, yalancı negatiflik ve pozitiflik oranlarımız kabul edilebilir düzeydedir. Bölüm içi optimal kalite kontrolü mekanizmasının sağlanması ve uyumsuzlukların nedenlerini saptamak için, histoloji ve sitoloji bulgularının düzenli olarak kıyaslanmasını önermekteyiz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]