SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 3, Page(s) 262-267    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01299
Kafatasında Selim Malformatif Lezyon: Ektopik Ögeler İçeren Hamartom ya da Koristom?
Ece MERAM1, Hakan KARABAĞLI2, Christine GLASTONBURY3, Tarik TİHAN1, Pınar KARABAĞLI4
1Department of Pathology, UCSF, SAN FRANCISCO, USA
2Department of Neurosurgery, Selçuk University Faculty of Medicine, KONYA, TURKEY
3Department of Radiology, UCSF, SAN FRANCISCO, USA
4Department of Pathology, Selçuk University Faculty of Medicine, KONYA, TURKEY
KEY WORDS : Hamartom, Koristom, Ektopik doku, Heterotopik doku, Kafatası

Hamartom ve koristom neoplastik olmayan kitle oluşturan malformatif lezyonlar olarak tanımlanırlar. Her iki lezyon içerik olarak farklı elemanlar içerseler de birçok yazıda birbirinin yerine kullanılmaktadırlar. Yazıda üç aylık bir kız bebekte ektopik ya da heterolog ögelere sahip, arka fontanelde yer alan ve kemik ve kıkırdak dokusu yanında iskelet kası, periferik sinir ve ganglion dokusu içeren malformatif bir lezyon sunulmaktadır. İçeriği nedeni ile bu selim lezyon osteokartilajinöz hamartom olarak tanı aldı. Yazımızda kafatası civarında gelişen bu lezyonların biyolojik ve klinik özelliklerini sunmak ve literatürde bu terimlerin kullanımında tutarsızlıkları irdelemeyi amaçladık.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]