SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 1, Page(s) 038-042    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Orofaringeal tularemi lenfadeniti tanısı alan olgularda ince iğne aspirasyon sitolojisi bulguları (2008, Cilt 24, Sayı 1 de düzeltme yayınlanmıştır.)
Banu DOĞAN GÜN1, Burak BAHADIR1, Güven ÇELEBİ2, Gamze NUMANOĞLU1, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Gamze MOCAN KUZEY3
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalı, ZONGULDAK
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı, ZONGULDAK
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Tularemi, ince iğne aspirasyonu, sitoloji

Tularemi gram negatif kokobasil olan Francisella tularensis’in etken olduğu zoonal bir hastalıktır. Histopatolojik olarak lenf nodu biyopsisinde tulareminin yol açtığı değişiklikler genel olarak kazeifikasyon nekrozu ile birlikte seyredebilen granülomatöz pürülan lenfadenit şeklinde gözlenmektedir. Tularemi tanısı esas olarak klinik bulguları destekleyen Francisella tularensis’e karşı aglütinasyon gösteren antikorların yüksek seviyelerinin gösterilmesi ile konmaktadır. Bu çalışmada ise serolojik olarak orofaringeal tularemi tanısı alan olguların ince iğne aspirasyon sitolojisi materyallerindeki sitolojik özellikler gözden geçirilerek tularemi tanısında iğne aspirasyonunun değerinin ortaya konulması amaçlandı.

Klinik ve serolojik olarak tularemi tanısı alan altı hastanın servikal lenf nodu ince iğne aspirasyon sitolojisi sonuçları değerlendirilmiş ve sitomorfolojik özellikleri tanımlanmıştır.

Altı olgunun tamamında süpüratif inflamasyon bulguları yanı sıra kazeifikasyon nekrozu gözlenirken, ayrıca dördünde epiteloid histiyositler ve multinükleer dev hücreler izlendi.

Bu bulgular ile klinik ve histopatolojik olarak başta tüberküloz olmak üzere granülomatöz hastalıklar ve diğer bakteriyel lenfadenitler ile ayırıcı tanı yapılmış, ince iğne aspirasyon sitolojisinin tularemi tanısındaki laboratuvar tanı yöntemleri arasındaki yeri değerlendirilmiştir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]