SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2, Page(s) 093-097    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2002-2006 yılları arasında tanı alan sinir sistemi tümörleri
Banu DOĞAN GÜN1, Burak BAHADIR1, Gamze NUMANOĞLU1, Gamze MOCAN KUZEY2, Bektaş AÇIKGÖZ3, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ZONGULDAK
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, ZONGULDAK
KEY WORDS : Sinir sitemi, santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi, epidemiyoloji

Bu çalışmada, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı’nda sinir sistemine ait histopatolojik tanı alan olguların dağılımı ile ilgili tanısal ve epidemiyolojik frekans verilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Ocak 2002-Şubat 2006 yılları arasındaki dönemde tanı alan santral ve periferik sinir sistemine ait tümörlerin patoloji raporları ve hastalara ait klinik bilgiler, dosya bilgileri gözden geçirilerek taranmıştır.

Yaklaşık beş yıllık dönemde sinir sistemine ait tümörlerin oranı %0.51’dir. Davranışlarına göre %55’i benign, %43.5’i malign ve %1.5’i ise “borderline” grupta yer almaktadır. Sinir sistemi tümörlerinin %78.3’ünü santral, %21.7’sini periferik sinir sitemi tümörleri oluşturmaktadır. Santral sinir sistemi tümörlerine ait toplam 54 olgunun %55.6’sı malign, %42.6’sı benign ve %1.8’i “borderline” davranış göstermektedir. Malign olguların %66.7’si erkeklerde, %33.3’ü kadında gözlenmektedir. En sık gözlenen lokalizasyon serebrum (%57.4) olup, bunu sırasıyla hipofiz, serebellum ve medulla spinalis, posterior fossa ve pontoserebellar köşe takip etmektedir. Primer beyin tümörleri içerisinde en sık gözlenen histolojik tipler sırasıyla astrositom (%26.7), hipofiz adenomu (%22.2), meningiom (%17.8) ve diğer tümörlerdir (%33.3). Metastatik tümörler, santral sinir sistemine ait olguların %16.7’sini (9/54) oluşturmaktadır. Çocukluk çağı santral sinir sistemi tümörlerinin oranı %7.4 olup, en sık gözlenen histolojik tip medulloblastomdur (% 50). Periferik sinir sistemi tümörlerinin %80’i erkeklerde, %20’si kadınlarda görülmüştür. Olguların tümü (15/15) benign davranış göstermektedir ve histopatolojik olarak sınıflandırıldığında %46.6’sını nöromlar, %26.7’sini Schwannom’lar ve %26.7’sini nörofibromlar oluşturmaktadır.

Çalışmamızda, sinir sistemine ait histopatolojik tanı alan olguların dağılımına ait tanısal ve epidemiyolojik frekans verileri ortaya konmuş, Batı Karadeniz popülasyonunu temsil etme özelliğinde olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı’ndan sürekli ve sistematik bir veri akışı örneği oluşturmak hedeflenmiştir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]