SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2, Page(s) 103-106    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Ovaryumun uterus benzeri kitlesel lezyonu
Duygu GÜREL, Burçin TUNA, Kutsal YÖRÜKOĞLU
Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, İZMİR
KEY WORDS : Uterus benzeri kitle, ovaryum, konjenital anomali

Elli dört yaşında kadın hastanın total abdominal histerektomi ve bilateral salfingoooferektomi materyalinde, rastlantısal olarak saptanan sağ ovaryum yerleşimli uterus benzeri kitlesel lezyon sunulmaktadır. Histolojik incelemede lezyonun, tuba epiteline benzer epitel ile döşeli kaviter alanı çevreleyen sirküler yerleşimli kalın düz kas demetlerinden oluştuğu, minyatür bir uterusa benzediği, 7 mm çaplı ve iyi sınırlı olduğu saptanmıştır. Literatürde ovaryum kökenli uterus benzeri kitlesel lezyon olarak tanımlanan 8 olgu yayınlanmıştır. Bu lezyonların gelişiminde konjenital anomali ve metaplazi teorileri öne sürülmüştür. Olgumuzda, uterus kavitesinin tek kornulu oluşu nedeniyle, gelişiminin embriyogenez sürecinde müllerian duktusun füzyon bozukluğuna bağlı konjenital anomali şeklinde geliştiği düşünülmüştür.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]