SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 3, Page(s) 173-176    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Servikal epitelde busulfan ve siklofosfamid kemoterapisine bağlı bizar atipi
Özgür EKİNCİ, Işılay Bilge YILMAZ, Ömür ATAOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Servikal displazi, kemoterapi, busulfan, siklofosfamid

Yazımızda uterus serviksinde sitoloji ve biyopsi ile ağır epitelyal atipik değişiklikler gösterilen 20 yaşındaki kadın hastayı sunmaktayız. Hasta yakın zamanda akut lenfoblastik lenfoma tanısı almış olup alkilleyici ajanlar ile kemoterapi almıştır. Hastamızda izlenen atipik değişiklikler, konuyla ilgili literatürün de ışığında kullanılan alkilleyici ajanlara bağlanmış olup, bu yazıda ilgili histopatolojik ve sitolojik kriterler tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]