SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 3, Page(s) 181-186    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Nadir görülen histogenezi tartışmalı yumuşak doku tümörleri
Misten DEMİRYONT
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
KEY WORDS : Yumuşak doku sarkomu, belirsiz histogenez

Bu makalede, nadir görülen ve histogenezi tartışmalı beş yumuşak doku sarkomunun klinikopatolojik özellikleri özetlendi. Bu tümörler, düşük grade’li fibromiksoid sarkom, akral miksoinflamatuar fibroblastik sarkom, pleomorfik hiyalinize anjiyektatik tümör, yumuşak dokunun ossifiye fibromiksoid tümörü ve anjiyomatoid fibröz histiyositomdur. Bu tümörlerin ortak özellikleri, yumuşak doku tümörleri içerisinde nadir görülmeleri, tanı zorluğu ve yanlış tanılar almaları nedeniyle tedavilerin gecikmesi ve belirsiz biyolojik potansiyel ve bilinmeyen hücre kökenine sahip tümörler olmalarıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]