SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 014-017    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ’NDE 1994-1998 YILLARI ARASINDA YAPILAN İNTRAOPERATİF PATOLOJİ KONSÜLTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Neşe KARADAĞ, Önder PEKER
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı, SB Haydarpaşa Numune Hastanesi Patoloji Bölümü
KEY WORDS : İntraoperatif patoloji konsültasyonu

Frozen section ameliyat sırasında istenen acil patolojik tanı olarak bilinmektedir. Sitolojik incelemenin yaygınlaşması sebebiyle dondurarak kesit alma sıklığı azalmıştır. Bu nedenle literatürde intraoperatif patoloji konsültasyonu ifadesinin kullanımı artmaktadır. Bu çalışmada, Haydarpaşa Numune Hastanesi Patoloji Bölümünde 1994-1998 yıları arasında yapılan 778 intraoperatif patoloji konsültasyonu incelenmiştir. Tanılarına ulaşılabilen olgularda sonuçlar parafin kesitlerle karşılaştırılmış, uyumsuz sonuçlar ve parafine bırakılan olgularda arşiv lamları, sonuçlardan habersiz olarak yeniden değerlendirilmiştir. Haydarpaşa Numune Hastanesinde intraoperatif patoloji konsültasyonu sıklığı %1.8’dir. Olguların %1.8’inde tanı parafine bırakılmıştır. Genel doğruluk derecesi %97.9, yanlış negatif oranı %1.2, yanlış pozitif oranı %0.7 olarak bulunmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]