SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 052-053    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DESMOPLASTİK SPİTZ NEVÜS: BİR OLGU SUNUMU
Fatma AKTEPE, Yavuz DEMİR, Pınar FIRAT
Afyon Kocatepe Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Spitz nevüs, desmoplastik Spitz nevüs

Desmoplastik Spitz nevüs, Spitz nevüsün nadir görülen bir varyantıdır. Bu yazıda, sol el üzerinden eksize edilerek dermatofibrom ön tanısı ile gönderilen ve histopatolojik inceleme sonucunda desmoplastik Spitz nevüs tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Olgunun klinikopatolojik özellikleri ve ayırıcı tanısı literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]