SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 3-4, Page(s) 072-074    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
VAJİNAL İNFEKSİYONLARIN TANISINDA SERVİKAL SİTOLOJİ VE GRAM BOYASI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Çiğdem TOKYOL, Orhan Cem AKTEPE, Fatma AKTEPE, Mustafa ALTINDİŞ, Fatma Hüsniye DİLEK
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Afyon, Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
KEY WORDS : Vajinal infeksiyon, Servikal smear, Gram boyası

Bu çalışmanın amacı vajinal sürüntülerde Gram boyasını tanı aracı olarak kullanarak Patoloji Laboratuarlarında incelenen servikal smear sonuçlarının vajinal infeksiyon tanısındaki güvenilirliğini değerlendirmektir. Ocak 2000-Temmuz 2001 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji ve Mikrobiyoloji Laboratuarlarına aynı anda servikal smear ve vajinal sürüntü örnekleri ulaşan 208 kadın hastanın sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Vajinal infeksiyon tanısı için Gram boyası standart alınarak Papanicolaou smear sonuçlarının duyarlılığı ve özgünlüğü saptanmıştır. Bakteriyel vajinozis açısından, Gram boyası ile karşılaştırıldığında, Papanicolaou smear sonuçlarının duyarlılığı % 36.84, özgünlüğü % 97.35’ tir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, vajinal infeksiyon tanısı için servikal smear örneklemesi tek başına yeterli bir yöntem değildir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]