SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 3, Page(s) 179-182    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Jeneralize morfea-liken skleroatrofik birlikteliği
Nurdan CEYLAN1, Mehmet Salih GÜREL1, Ümmühan KİREMİTÇİ1, Cuyan DEMİRKESEN2
1 S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İSTANBUL
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
KEY WORDS : Jeneralize morfea, liken skleroatrofik

Lokalize fibrozan hastalıklar, genellikle çocukluk çağında başlayan, nadir görülen bir hastalık spektrumudur. Morfea ve liken skleroatrofik, bu hastalık spektrumunda yer alan genellikle dermis, subkütan yağ dokusu ve yumuşak dokuyu da içine alabilen iyi sınırlı fibrotik alanlar ile karakterize hastalıklardır. Nadir görülmesine rağmen literatürde morfea ile liken skleroatrofik birlikteliğinin olduğu vakalar bildirilmiştir. Ekstremitelerinde ve gövdesinde 8 yıldır mevcut kahverengibeyaz renk değişikliği, deride sertleşme ve sağ bacakta incelme şikayeti ile başvuran, klinik ve histopatolojik olarak jeneralize morfea ve liken skleroatrofik tanıları alan 20 yaşında bir bayan hasta sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]