SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 3, Page(s) 183-185    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Mediastinal granülositik sarkom
Bahar AKKAYA1, Esin ÖZEL1, İhsan KARADOĞAN2, Hüseyin BEKÖZ2, Gülten KARPUZOĞLU1
1 Akdeniz University School of Medicine, Pathology Department, ANTALYA
2 Akdeniz University School of Medicine, Hematology Department, ANTALYA
KEY WORDS : Granülositik sarkom, kloroma, miyeloid Sarkom

Granülositik sarkom miyeloblast veya daha matür nötrofillerden oluşan miyeloid malignitelerin nadir bir varyantı dır. Mediastende nadiren gelişir ve kliniği lenfomaya benzeyebilir. Bu makalede önceki biyopsi materyalinde lenfoma tanısı almış bir hasta rapor edilmektedir. Granülositik sarkom tanısı dikkatli histopatolojik ve immünhistokimyasal yöntemle zor değildir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]