SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 044-046    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00971
Tiroidin Hyalinize Trabeküler Tümörü
Yeşim ERTAN1, Özer MAKAY2, Ali VERAL1, Sadık TAMSEL3, Gökhan İÇÖZ2, Müge TUNÇYÜREK1
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
KEY WORDS : Tiroid neoplazmları, Hyalinize trabeküler tümör, MIB-1

Tiroidin foliküler hücrelerinden gelişen, trabeküler büyüme paterni ve intratrabeküler hyalinizasyon ile karakterli, nadir görülen hyalinize trabeküler tümör olgusunu literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık.

Multinodüler guatr nedeniyle takip edilen 57 yaşında kadın hastaya tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulandı. Sitolojik incelemede, papiller karsinoma benzer hücrelerin varlığı nedeniyle olgu kuşkulu sitoloji tanısı aldı. Operasyon kararı alınan hastaya total tiroidektomi uygulandı. Tiroid materyalinin makroskopik incelemesinde çapları 3-7 mm arasında değişen kolloidden zengin nodül yapıları yanı sıra sağ lobda 5 mm çapında çevreden düzgün sınırla ayrılmış gribeyaz renkte, solid bir nodül yapısı izlendi. Mikroskopik incelemede, tanımlanan bu nodül, çevre tiroidden düzgün sınırla ayrılmış, belirgin trabeküler patern oluşturmuş, nükleer çentik ve psödoinklüzyon içeren uzamış ve poligonal hücrelerden oluşmaktaydı. İntratrabeküler hyalinizasyon nadir alanlarda dikkati çekti. İmmünhistokimyasal incelemede tümörde tiroglobulin ile pozitif, kalsitonin ve HBME-1 ile negatif sonuç alındı. MIB-1 güçlü membranöz immünreaktivite gösterdi. Histolojik ve immünhistokimyasal bulgularla olguda hyalinize trabeküler tümör tanısına varıldı.

Hyalinize trabeküler tümör, tiroidin papiller karsinomu veya medüller karsinomu ile karışabilen genellikle benign klinik gidiş gösteren bir tümördür. Ayırıcı tanıda, intratrabeküler PAS pozitif hyalinizasyon varlığı, immünhistokimyasal bulgular, özellikle de güçlü MIB-1 membranöz pozitifliği yararlı bulgulardır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]