SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 103-105    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DESMOPLASTİK KÜÇÜK YUVARLAK HÜCRELİ TÜMÖR (ÜÇ OLGU SUNUMU)
Taner AKALIN, Gülşen KANDİLOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör, immunhistokimya

Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör son yıllarda tanımlanmış ve nadir görülen bir tümördür. İmmunhistokimyasal incelemelerde epitelyal, mezenkimal ve nöral belirleyiciler ile pozitif sonuç alındığı bildirilmiştir. Bu çalışmada nispeten geniş immunhistokimyasal panel uygulanan ve takibi belirlenen 3 desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör olgusu sunulmaktadır. Olguların tümünde sitokeratin, EMA, desmin, vimentin, NSE ve CD15 ile pozitif sonuç alındı. Sinaptofizin (2/3 olguda), CD99 (2/3), CD57 (2/3), düz kas aktini (1/3), Ber-Ep4 (1/3), CA-125 (1/3) ile bazı olgularda pozitif, aktin ile negatif sonuç alındı. Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör tanısına giderken sitokeratin, EMA, desmin, vimentin, NSE ve CD15’in yararlı belirleyiciler olduğu kanısına varıldı. Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümörün agresiv giden klinik seyrini yansıtır şekilde iki olgumuzun tanı konduktan 12 ay sonra exitus olduğu, üçüncü olgunun ise tanı konduktan 30 ay sonra sağ olduğu öğrenildi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]