SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1991, Volume 7, Number 2, Page(s) 014-016    
[ PDF ]
TÜRK POPULASYONUNDA İNTERNAL MAMMARİAL ARTERDEKİ ARTERİOSKLEROZ VE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Halil TÜRKOĞLU, Çiçek BAYINDIR, Tufan PAKER, Atıf AKÇEVİN, Aydın AYTAÇ, Cem'i DEMİROĞlU


[ PDF ]