SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 023-025    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
METAPLASTİK (LİPOMATÖZ) MENİNGİOM: İKİ OLGU SUNUMU
Ferah KARAYEL, Büge ÖZ, Murat İNAN, Bülent CANBAZ
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Beyin, metaplastik meningiom, lipomatöz meningiom.

İlk kez Bailey ve arkadaşları tarafından tanımlanan Lipomatöz Meningiom meningotelyomatöz hücrelerin matür adipositlere metaplastik değişimini yansıtmaktadır. Biri 57 yaşında erkek, diğeri 42 yaşında kadın olan iki olgunun mikroskopik incelemesinde; tümör oval, veziküler çekirdekli, nükleolleri belirsiz, eozinofilik sinsisyal sitoplazmaları olan, whorl yapıları oluşturmuş hücrelerden oluşmaktaydı. Tümör içerisinde liposit özelliğinde tek sitoplazmik vakuollü ya da lipoblasta benzer multipl sitoplazmik vakuolleri bulunan hücre grupları görülmekteydi. Her iki olguda da beyin invazyonu, nekroz ve mitoz saptanmadı. İmmmünhistokimyasal icelemede; EMA ve MAC-387 primer antikorları ile meningotelyomatöz hücrelerde fokal pozitiflikler saptanmasına karşın, liposit/lipoblast özelliği gösteren hücrelerde pozitif reaksiyon görülmedi. Meningiomlardaki metaplastik değişim olgularımızdaki gibi yağ yönünde ya da kıkırdak ve kemik yönünde olabilmektedir. Metaplastik meningiomların tanınması daha agresif tümörlerde ayırıcı tanı, tedavi ve prognoz açısından önem taşımaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]