SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 001-001
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Editorial
Işın KILIÇASLAN
Introduction
Değerli meslektaşlarımız,

Türk Patoloji Dergisi bu sayısı ile birlikte Ulusal Patoloji Dernekleri Federasyonu'nun resmi yayın organı olarak yaşamını sürdürecektir. Bu aşamaya nasıl gelindi? Bildiğiniz gibi patoloji topluluğunun tek örgütle temsiline olanak sağlayan federasyonun oluşumu uzun ve kararlı çabalar sonucu gerçekleşti. Federasyon Türk Patoloji Derneği, Ankara Patoloji Derneği, Ege Patoloji Derneği, Çukurova Patoloji Derneği ve Sitopatoloji Derneği'nin katılımıyla 2005 yılında kuruldu. Bu birleşme veya aynı çatı altında toplanmanın doğal bir sonucu da, şimdiye kadar ülkemizde yayımlanan meslek dergilerinin tek bir dergi haline dönüştürülmesi oldu.

Bu konuda karar alınmasını izleyerek, yayın faaliyetine 1985 yılından itibaren devam eden Türk Patoloji Dergisi'nin, federasyonun yayın organı olması benimsendi. Elektronik ortamda yayımlanan “Agean Journal of Pathology” de faaliyetine son vererek bu oluşuma katıldı. 2004 yılından bu yana yayımlanmayan Patoloji Bülteni de deneyimi ile bu oluşumu destekledi.

Bizler editörler olarak görevlendirildikten sonra danışma kurulunu oluşturabilmek için tüm fakültelerin öğretim üyeleri ile eğitim hastanelerinin şef ve şef yardımcılarına mektup ve elektronik posta yoluyla ulaştık. Bu yazışmalarla, iletişim bilgileri ve ilgi alanlarını kapsayan bir veri tabanı oluşturuldu.

Derginin yeni yapılanması ile birlikte yazı kabul etme ve değerlendirme aşamalarının da elektronik ortamda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu şekilde değerlendirme aşamasında daha çok sayıda hakem görev alabilecek ve değerlendirme de daha hızlı olabilecektir. Bu yazılım desteğini yeni yayınevimiz Logos Yayıncılık sağladı.

Son yıllarda Türkçe yayın yapma isteği ve çabasının giderek azaldığını biliyoruz. Akademik yükseltilme kriterlerinde Türkçe yayınların öneminin azaltılması ve uluslararası tarama indekslerinde, ülkemizde yayımlanan bir patoloji dergisinin bulunmaması, bu durumun en önemli nedenleridir. Bunun sonucu dergilerimize gelen yayın sayısı azalmış ve nitelik gerilemesi görülmüştür. Bu olumsuz durumun aşılabilmesi için gerekli olan, Türk Patoloji Dergisi'nin öncelikle TÜBİTAK Türk Tıp Dizininde ve gelecekte uluslararası tarama indekslerinde yer almasıdır. Düzenli yayımlanmak, nitelikli araştırma yazılarının ve olgu sunumlarının yayımlanması gibi kriterlere titizlikle uyulması sonucunda önümüzdeki yıllarda bu hedeflere ulaşabileceğimizi umuyoruz. Bu konuda hepimize sorumluluk düşmektedir. Özellikle araştırma yazıları, istatistiklere kaynak olabilecek ülkemize ait serileri içeren yazıların dergimizde yer alması dergimizin önemini artıracaktır.

Önceki dergileri oluşturan, bilgi ve deneyimlerini bizlere aktaran, emeği geçen hocalarımıza, editörlere ve tüm katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. Patoloji topluluğunun ortak yayın organında bundan böyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak umudu ve dileğiyle.

Editörler adına Prof. Dr. Işın Kılıçaslan

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]