SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s)
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Editorial
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Introduction
Değerli Meslektaşlarım,

Sizlere Türk Patoloji Dergisi'nin Cilt: 27, 2011 yılı birinci sayısını sunarken, geçen iki yıl içinde birlikte yaşadıklarımızı ve son zamanlardaki bazı gelişmeleri de kısaca paylaşmak istiyorum.

Baş editörlük görevime başladığım Şubat 2009'dan itibaren Türk Patoloji Dergisi'nin yayım formatında yaptığımız değişiklikleri (renkli yayım, sayfa düzeni, amaç ve kapsam, yazarlara bilgi, editörler kurulu, uluslar arası yayın kurulu, biyoistatistik danışmanlığı, redaksiyon kurulu, web sayfaları v.b.) biliyorsunuz. Bunların yanında yayım planımızda öngördüğümüz baskı tarihlerine titizlikle uyuldu. 2010'da, bir yıl içinde en az %50'si araştırma makalesi olan en az 50 makale yayımlama kuralı hayata geçirildi ve daha çok atıf alabilmeleri için yayımlanan makalelerin en az %70'inin İngilizce olması sağlandı. Elinizdeki bu sayıda ise, makalelerin hepsinin İngilizce olduğunu göreceksiniz.

Mayıs 2009'da yaptığımız “Thomson Reuters/Science Citation Index” başvurusunun sonucu Aralık 2010'da elimize geçti. Buna göre; yayınladığımız araştırma makalelerinde patolojide ulaşılan son bilgilere yönelik olma, yararlanılan kaynakların yeni ve güncel olması, makalelerimize yapılan atıflar gibi bazı standartlar açısından dergimizin henüz olması istenen düzeyde olmadığı ve bu konulara yönelik olarak daha çok çalışılması gerektiği belli oldu. Diğer hedeflerimiz yanında, nitelikli ve farklı ülke adresli makaleleri yayımlamak da önceliklerimiz arasında olmalıdır. Dergide sadece İngilizce ifadelerin kullanılmasının (bildiğiniz gibi dergimizde kullanılan her ifade çift! dille yazılmaktadır) uluslar arası düzeyde dergimizin anlaşılırlığını artıracağına ve dergi kapsamını sadeleştireceğine inanıyorum.

Baskıya hazırlandığımız günlerde “U.S. National Library of Medicine/MEDLINE” tarafından değerlendirilmekte olduğu bildirilen dergimiz ile ilgili sonucun Şubat 2011'de tarafımıza ulaşacağı öğrenildi. Sonuçlar ne olursa olsun, daha iyi bir bilimsel dergi olma yolundaki çalışmalarımıza duraksamadan devam etmeliyiz.

Şubat 2009'da herhangi bir dizin veri tabanında yer almayan Türk Patoloji Dergisi; Ocak 2011 itibariyle SCOPUS, INDEX COPERNICUS, EBSCO, DOAJ, NEWJOUR, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini tarafından dizinlenmektedir.

Bu dönemde mazeretleri nedeniyle görevlerinden ayrılan yardımcı editörlerimiz Dr. Bilge Bilgiç ve Dr. Ali Rıza Kandiloğlu'na, çalışmalarımıza yaptıkları katkılardan dolayı Editörler Kurulu adına teşekkür ederim. Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından atanan yardımcı editörlerimiz Dr. Funda Demirağ, Dr. Sergülen Dervişoğlu, Dr. Mine Güllüoğlu ve Dr. Selda Seçkin'e bu görevlerinde başarılar dilerim.

Dergimizin bu düzeye gelmesinde emeği geçenlere, önceki Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanları Dr. Sıtkı Tuzlalı ve Dr. Arzu Ruacan'a, Federasyon Yönetim Kurulu üyelerine, benden önceki editörlere ve önceki Başeditör Dr. Işın Kılıçaslan'a, tüm editör ve yardımcı editör arkadaşlarıma, danışma kurulu üyelerine ve yazarlara, Dr. Ergun Karaağaoğlu ve ekibine, dergimizin yayım öncesi redaksiyon çalışmalarında ve uluslar arası dizin başvurularında kader birliği oluşturduğumuz seçkin arkadaşlarıma; Aytaç Yıldızeli'ne, Dr. Aydın Yuluğ'a, Patoloji Anabilim Dalımızdan Dr. Burak Bahadır, Dr. Sibel Bektaş, Dr. Havva Gökçe ve Dr. Banu Gün'e; Pleksus firmasından Canan Akkoç, Çiğdem Eratak ve Aylin Gökduman'a; Buluş Tasarım ve Matbaacılık yayınevi müdürü Can Kangal'a, grafik tasarımcı Betül Kartal, teknik operatörler Sedat Şenöter, İlyas Köksal ve Kaan Köksal'a, yayın sekreterleri Gamze Deliktaş ve Sevda Liman'a içtenlikle teşekkür ederim.

Federasyonun, ileride görev alacak başeditör arkadaşlarımın ve meslektaşlarımızın katkıları ile Türk Patoloji Dergisi'nin daha da güçleneceğine ve Türk Patolojisi'nin uluslararası düzeyde hak ettiği yere ulaşacağına inanıyorum.

Esenlik dileklerimle,

Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Türk Patoloji Dergisi Başeditörü

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]