SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s)
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Alp USUBÜTÜN
Introduction
Değerli Meslektaşlarım,

Bilimsel bilginin üretilip, yenilenme hızının çok arttığı günümüzde elde edilen sonuçların bir an önce okuyucuya ulaşması önemli bir hedeftir. Türk Patoloji Dergisi bu hedefe ulaşabilmek amacıyla önce elinde henüz yayınlanmamış tüm makaleleri erken çevrimiçi yayınlayarak okuyucu ile buluşturmuştur. Bundan sonra da kabul edilen makaleler, kabul edildikten sonra 2 ay içerisinde erken çevrimiçi olarak yayınlanarak bilgilerin eskimeden okuyucuya ulaşması sağlanacaktır. Türk Patoloji Dergisi makale değerlendirme sürelerini de her geçen sene azaltmıştır ve geçen sene bir makalenin ortalama değerlendirme süresi 12 gün olmuştur. Aynı zamanda bize ulaşan tüm makalelere bir ay içerisinde yanıt verme hedefimize geçen sene büyük oranda ulaşmış durumdayız. Bu yazarlar için çok önemli bir kazanımdır. Bu hedefimiz sayesinde yazarlar, makalelerine bir ay içerisinde “ret, revizyon veya kabul” yanıtı almakta ve kabul edilen makaleleri 2 ay gibi çok kısa bir zaman içerisinde erken çevrimiçi olarak bilim dünyasına ulaşabilmektedir.

Bu gelişmeler dergimizin tercih edilirliğini de arttırmıştır ve 2013 yılında dergimize özellikle de Türkiye dışından ulaşan makale sayısında belirgin bir artış olmuştur. Tüm bu gelişmelere karşın Türkiye içerisinden gelen makale sayısında değişiklik olmaması, özellikle üniversite sistemindeki sorunların yansıması sonucu olduğunu düşündürmektedir. Ancak giderek Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'dan da çalışmaların gelmesi sevindiricidir.

Türk Patoloji Dergisi her geçen gün yayınladığı makalelerine daha fazla atıf almaktadır. Derginin daha nitelikli yazı kabul ediyor oluşu nedeniyle, ret oranlarımız da %35'lerden %50'lere doğru çıkmaktadır. Ancak bu arada üzerinde durulması gereken noktalardan birisi de dergiye çok sayıda olgu sunumunun geliyor oluşudur. Dünyadaki genel eğilim dergi içeriklerinde olgu sunumlarına ayrılan yerin azalmasıdır. Birçok popüler tıp dergisinde olgu sunumlarına ayırılan yer giderek azalmaktadır. Bu nedenle özellikle belirgin bir yenilik içermeyen olgu sunumlarının dergilerde yer bulması her geçen gün daha da güçleşmektedir. Zaman ve emek kaybı yaşamamaları için okurlarımıza, literatüre katkısı olan yeni bir bilgi içermedikçe olgu sunumu yazmamalarını öneriyoruz. Biz de Türk Patoloji Dergisi'nde mümkün olduğunca yeni bilgi içermeyen olgu sunumlarını yayınlamama kararını da sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Türk Patoloji Dergisi “Facebook” sayfasından bilimsel yayıncılık ile ilgili birçok yeniliği ve destekleyici yazıyı sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu sayfayı izleyenlerin sayısının da her geçen gün arttığını görüyoruz. Uluslararası izlenebilirliği de arttırmak için bu sayfaları da İngilizce olarak sizlere sunmaya başladık. Henüz izlemiyorsanız sizleri (https://www.facebook.com/turkjpath.) adresinden dergimizin sayfasını takip etmeye davet ediyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle,

Dr. Alp USUBÜTÜN
Türk Patoloji Dergisi Baş Editörü

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]